Buck, Prof. Dr. Bela H.Wissenschaftler u. Arbeitsgruppenleitung
Grote, Dr. BrittaWissenschaftlerin
Krause, Dr. GescheWissenschaftlerin (assoziiert)
Hörterer, Christina
Wissenschaftlerin
Schupp, Maximilian FelixDoktorand
Pogoda, Dr. Bernadette

Wissenschaftlerin

Hofmann, Laurie C.Wissenschaftlerin
Strieben, SabineTechnische Leitung (BTA)
Kristina KunzTechnikerin
Andreas BenkensStudent

Jan Köbel

Techniker (assoziiert)