Arbeitsgruppe Marine Aquakultur

Prof. Dr. Bela H. Buck

Arbeitsgruppenleitung

+49 471 4831 1868

Email

Prof Dr Oladokun S. Olanrewaju

Wissenschaftler

+49 471 4831 1870

Email

Sabine Strieben

Technische Leitung (BTA)

+49 471 4831 2056

Email

Jessica Petereit

Doktorandin

+49 471 4831 2492

Email

Rike Düffert

HiWine

+49 471 4831 2732

Email

Dr. Gesche Krause

Wissenschaftlerin (assoziiert)

+49 471 4831 1631

Email

Christina Hörterer

Doktorandin

+49 471 4831 2712

Email

Alina Schönitz

Studentin

+49 471 4831 2732

Email

Dr. Wolf Isbert

Wissenschaftler

+49 471 4831 2732

Email

Constantin Lindemann

Technischer Angestellter

+49 471 4831 2729

Email

Stephan Durst

wissenschaftlicher technischer Assistent (assoziiert)

+49 471 4831 1868

Email

Makroalgen Aquakultur

Prof. Dr. Laurie Hofmann

Arbeitsgruppenleiterin

+49 471 4831 2739

Email

Laura Belter

ehemaliger Masterstudentin

Isabel Luìsa de Avelar Cardoso

Doktorandin

+49 471 4831 2709

Email

Sofiia Tretiak

ehemaliger Masterstudentin

Anneke Meißner

Bachelorstudentin

+49 471 4831 2712

Email

Jakop Schwoerbel

ehemaliger Masterstudent

Anja Sawicki

Bachelorstudentin

+49 471 4831 2712

Email