Buck, Prof. Dr. Bela H.Wissenschaftler u. Arbeitsgruppenleitung
Grote, Dr. BrittaWissenschaftlerin
Krause, Dr. GescheWissenschaftlerin (assoziiert)
Hörterer, Christina
Wissenschaftlerin
Schupp, Maximilian FelixDoktorand
Pogoda, Dr. BernadetteWissenschaftlerin
Strieben, SabineTechnische Leitung (BTA)
Andreas BenkensWissenschaftler
Jan KöbelTechniker
Kristina KunzTechnikerin
Marike PapeStudentin